Recyklace - čištění vody

Kvalitní opracování slinutých keramických materiálů je možné jen za použití velkého množství chladící vody. Spotřeba vody u jednotlivých strojů se počítá na desítky, ale i stovky litrů za minutu. Odpadní vody v sobě sice nemají škodlivé látky, ale velmi jemná zrna kaolínu, křemíku a živců by jak v přírodě, tak i v čističce odpadních vod zahubila živé organismy, které "dýchají" vodu. Čištění vody a ochrana životního prostředí je pro nás hlavní prioritou.

Přednosti recyklace vody

  • Stoprocentní ochrana životního prostředí. Vypouštíme 0 l vody.
  • Jediný odpad jsou pouze přírodní látky v tuhé podobě.
  • Ekonomické úspory zlevňují výrobu i jednotlivé výrobky.

V TechnoArtu používáme zpětně recyklovanou vodu, která je čištěna v několika stupních a až v posledním stupni jsou osmotické filtry. Jemné osmotické filtry vyčistí vodu i od rozpuštěných minerálů a po tomto vyčištění získáváte zpět pro výrobu vodu v kvalitě destilované vody, tedy čistější, než je voda v rozvodech z vodárny. 

Vodní okruh výroby je uzavřený, bezodpadní a do systému dopouštíme jen vodu, která ubyla odparem nebo nasáknutím dlaždice.

Technické možnosti čističky FB 300:

  • Oddělení hrubých nečistot, slinutých střepů - vhodné do betonové směsi, štěrkových podloží apod.
  • Jemný odpad z osmotických filtrů je možné přimíchat do jakékoliv zeminy
  • Minimalizace spotřeby vody, ochrana životního prostředí 
Čistička - recyklace čištění vody

Recyklace čistění vody - Čistička FB2300V-WDC-B FB300/5

Automaticky řízená čistička vody od italského výrobce je základem ochrany životního prostředí a současně ekonomické optimalizace výroby. Celý okruh vody s velkou retenční nádrží, s využitím dešťové vody a zpětným doplňováním recyklované vody z čističky je jen minimálně doplňován vodou z městského rozvodu.

Loading...
Kontaktujte naše partnery pro zpracování nabídky na váš projekt, poradenství či nákup hotových výrobků.